Gineba: scaletta blu
Scaletta blu
cm 24,5 x 49
Gineba: scaletta gialla
Scaletta gialla
cm 24,5 x 49
Gineba: verso la luce
Verso la luce
cm 25 x 49,5
Gineba: fioritura
Fioritura
cm 24,5 x 49,5
Gineba: incontro
Incontro
cm 24,5 x 49,2
Gineba: scaletta rossa
Scaletta rossa
cm 24,7 x 49,5
Gineba: scaletta rossa
Scaletta rossa
cm 25 x 49
Gineba: pensiero
Pensiero
cm 23 x 41,6
Gineba: scaletta blu
Scaletta blu
cm 25 x 49
Gineba: scaletta blu
Scaletta blu
cm 24,7 x 49,2
Gineba: pensiero
Pensiero
cm 23,5 x 50
Gineba: scaletta con appoggio blu
Scaletta con appoggio blu
cm 19,5 x 40
Gineba: incontro
Incontro
cm 41 x 25,8
Gineba: pensiero verso il cielo
Pensiero verso il cielo
cm 99 x 252
Gineba: pensiero verso il cielo
Pensiero verso il cielo
cm 143,5 x 172
Gineba: pensiero verso il cielo
Pensiero verso il cielo
cm 128 x 154
Gineba: incontro
Incontro
cm 62,5 x 26
Gineba: incontro
Incontro
cm 72 x 34,5
Gineba: pensiero verso il cielo
Pensiero verso il cielo
cm 153 x 251
Gineba: strumenti musicali
Strumenti musicali
cm 200 x 200
Gineba: strumenti musicali
Strumenti musicali
cm 28 x 38
Gineba: strumenti musicali
Strumenti musicali
cm 22 x 45
Gineba: strumenti musicali
Strumenti musicali
cm 35 x 35
Gineba: strumenti musicali
Strumenti musicali
cm 160 x 150
Gineba: strumenti musicali
Strumenti musicali
cm 140 x 140
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 82,5 x 18 h 39
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 79 x 15,5 h 40
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 181 x 283,5
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 75 x 74
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 74 x 118,5
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 65 x 75,5
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 180 x 90
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 39 x 48
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 40,5 x 50
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 30,5 x 41,5
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 90,5 x 115,5
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 201 x 234
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 40,5 x 50
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
cm 46 x 13 h 71
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
ottone, rame - cm 52 x 20 h 105,5
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
ottone, rame - cm 57 x 30 h 126
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
ottone, rame - cm 37 x 30 h 149
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
ottone, rame - cm 35 x 35 h 200,9
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
ottone, rame - cm 65 x 34 h 261
Gineba: strumento musicale
Strumento musicale
legno - cm 90 x 60 h 180